Sum total:   $0.00
Go to cart
Phone: 718-612-7851
(Wellness Center: New York, USA)

Zdrowie w Oczach - Zwierciadło Duszy

Irydologia - zajmuje się całościową oceną stanu zdrowia pacjenta, której dokonuje się na podstawie wyglądu oka, zwłaszcza teczówki. Predyspozycje do pewnych schorzeñ, potrafi określić, gdzie w organiźmie toczy się proces chorobowy. Na przykład funkcjonowanie układu nerwowego, odpornościowego oraz procesy trawienia i przemiany materii. Można wcześniej po djąc leczenie zagrożonych obszarów i nie dopuścić do poważniejszych uszkodzeñ. Irydologia ma duże znaczenie profilaktyczne. Z tego powodu, ze tęczówka jest połczona za pośrednictwem nerwów z mózgiem i innymi częściami ciała.

Czy irydologia może zastąpić inne badania z zakresu medycyny konwencjonalnej?
Nie. Badanie irydologiczne nie może być wykonywane zamiast innych badañ. Wskazuje ono jedynie na organy, w których nastapiły zmiany chorobowe lub które są zagrożone chorobą ale rozszerza możliwości rozpoznania chorób i ukierunkować ich dalszy proces.

Zalety Irydologii

1. Określenie stopnia zatrucia organizmu szkodliwymi wpływami środowiska zewnętrznego i produktami przemiany materii
2. Ocena stanu układu nerwowego i jego wpływ na narządy wewnętrzne
3. Ocena stanu układu odpornościowego
4. Wskazanie narządu lub układu, w którym toczy się proces chorobowy
5. Dieta i podanie wskazówek dotyczących trybu jej życia.

BOOK THIS SESSION Now:

Amount:
 USD

Phone: 718-612-7851

Go back

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Yoganna Yoga

Yoganna@Linkedin

Support

Please consider supporting our efforts.

Amount:
 USD

Phone

718-612-7851

Newsletter Sign Up